Fašiangy sa skončili, začína pôst

Posledné dni boli veselšie a všetky zábavy vyvrcholili v utorok, poslednou muzikou. Fašiangy sa skončili pred Polpolcovou stredou pochovaním basy.

Dňa 13. februára 2024 prechádzal mestom tradičný fašiangový sprievod v maskách ako symbolická bodka za fašiangovým obdobím. Kultúrneho programu sa zhostili deti z folklórneho súboru Drevárik, ktorý pôsobí pod Základnou umeleckou školou Krásno nad Kysucou a členovia folklórnej skupiny Vrabčiar. Nechýbala ani harmonika a spev najznámejšej z ľudových pesničiek, Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde.

Fašiangový sprievod začal pred mestským úradom, kde si očarujúce masky spoločne zaspievali, zatancovali so zástupcom primátora mesta Jaroslavom Pagáčom. Pochutnávali si na sladkých šiškách, ktoré jednoznačne k fašiangom patria.

Procesia masiek sa ďalej presúvala v doprovode koníka s vyzdobeným vozom do Zariadenia s opatrovateľskou službou, kde ich už čakali klienti zariadenia. Fašiangový sprievod mestom vniesol veselú náladu a oživenie krásy našich slovenských ľudových zvykov.

Dôležité je, aby aj tí najmladší mali možnosť spoznať a naživo vidieť tradície, ktorými žili naši predkovia.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, že naďalej uchovávajú naše kultúrne bohatstvo.

Galéria k článku