Mama, slovo krátke, a predsa tak vzácne

Máme tu konečne máj – lásky čas. S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok, a to Deň matiek, ktorý sme tento rok oslavovali druhú májovú nedeľu 14.5.2023.

Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví práve tú svoju. Milú, starostlivú, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej postieľke a ofúkla boľavú ranu. Bola to práve mama, ktorá si nás pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo ťažko. Po úvodných slovách moderátorky Zuzany Zuzčákovej Gacíkovej sa všetkým prítomným prihovoril zástupca primátora mesta Krásno nad Kysucou p. Jaroslav Pagáč a prednosta mestského úradu Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA. Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. A práve v podobe uvitej kytice piesní, básni a hier sa predstavili detičky z Materskej školy Lesnícka Krásno nad Kysucou. Ako prvá svoj úžasne nacvičený program a scénku „Ako Vrabčiak čarovné slovíčka vo svete hľadal“ predviedla trieda Motýliky. Po nich pódium patrilo triede Slniečka, ktoré zahrali scénku „Pytačky“, po nej ešte zaspievali a zatancovali.

K oslavám Dňa matiek so želaním všetkého dobrého prišli aj žiaci Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou. Nikolka Škorová, Sláčikové kvarteto, Timotej Hrtús, Adriana Menke a Terezka Šusteková, odzneli aj tóny heligóniek v podaní Barborky Šustekovej a Jakubko Kolembus, tria v zložení Ema a Stela Gavlasové , Petra Vaňovcová, ďalej sa predstavil Matej Neveďal, Viktória Chylá, Leonia Sojková, Alex Turiak, Libor Čimbora a Klaudia Mitková.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, účinkujúcim, pani riaditeľkám, pani učiteľkám a hlavne deťom, ktoré s láskou pripravovali tento program pre svoje matky, babky, krstné mamy a pre všetkých prítomných. Pri odchode na každú z nich čakala voňavá ružička, ktorú si mohli prevziať z rúk zástupcu primátora mesta a prednostu mestského úradu.

Milé mamy a staré mamy, ešte raz Vám želáme, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. V mene Vašich detí Vám ďakujeme za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil.

Foto: Eduard Koprna

Galéria k článku