Čítanie v knižnici

Ropozmypýšľapam, kdepe bupudepem spapať s mopojipím sypinčepekopom Jupumbopom. Poporapaď mipi, typi blepedapá tvapár.

Viete preložiť tento text?

Opice z našej police sa na Vás všetkých tešia v piatok, 10.3.2023 o 16:00 hod. v priestoroch Mestskej knižnice.