Všetky kvety do rúk mamy

MAMA – jednoduché slovo, ktoré sa skladá z dvoch slabík a štyroch písmen. A predsa je náročné. Byť mamou je za odmenu, za nekonečnú lásku, obetu a trpezlivosť.

Druhú májovú nedeľu oslavujeme Deň matiek, ktorý patrí všetkým mamám na celom svete.

V Krásne nad Kysucou sa 8. mája 2022 pri tejto milej príležitosti uskutočnil slávnostný program, v ktorom sa predstavili Slniečka a Motýliky, deti z Materskej školy a žiaci zo Základnej umeleckej školy (M. Valiková – hra na klavír, J. Kolembus – hra na heligónke, M. Neveďal – hra na klavír, S. Kormancová a T. Stanová – spev, R. Brhelová, S. Červená, K. Mitková – hra na klavír, Š. Pagáč – gitara. Klavírny sprievod p. Ján Kováčik).

Mamy nemajú žiadny harmonogram, usmernenie ani žiadnu školu, aby vedeli ako majú vychovávať svoje deti. Mama nemá obyčajné, ale mohutné veľké srdce, lebo toľko lásky a starostí, čo sa do srdca zmestí môže mať len mama“ povedal primátor J. Grapa v slávnostnom príhovore.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, účinkujúcim, pani riaditeľkám, pani učiteľkám a hlavne deťom, ktoré s láskou pripravovali tento program pre svoje matky.

„Prajem si, aby naďalej v budúcnosti ľudstvo vyznávalo hodnoty lásky a spolupatričnosti k blížnemu svojmu“, dodal primátor.

Prajeme Vám veľa zdravia, lásky a o rok dovidenia!

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.

Za jej lásku, plnú  nehy,
za zelené detské brehy.

Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

Foto: E. Koprna

Galéria k článku