Vianoce, čas pomáhať druhým

Vianoce sú sviatkom lásky, spolupatričnosti rodiny a pokoja. Ľudia cestujú aj tisíce míľ, aby sa stretli so svojimi rodinnými príslušníkmi pri štedrovečernom stole. Počas Vianoc túžia  byť spolu s najbližšími. Rodiny spájajú neviditeľným putom. Vianoce k nám vysielajú výzvu, aby sme si ‒ nielen veriaci kresťania ‒ spomenuli na narodenie Ježiša Krista  v malých jasličkách v Betleheme.

Rodinné puto je hádam to najsilnejšie na svete, ktoré nedokáže len tak niečo zlomiť. Avšak choroba a ťažké životné skúšky, vedia mnoho zmeniť. A práve v tento vianočný čas v nás prebúdza spolupatričnosť a snahu pomôcť tým, ktorí už svoj ťažký náklad nevládzu ďalej uniesť.

Vianoce, keď sa tešíme, že budeme v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi. Žiaľ, sú rodiny, ktorým pri štedrovečernom stole budú chýbať ich najbližší. O to je tragickejšie, keď pri stole chýba mama. Jej prítomnosť sa nedá ničím nahradiť.

Práve z tohto dôvodu, bol 18. decembra 2022 v kinosále Kultúrneho domu v našom meste, zorganizovaný Vianočný benefičný koncert pre rodinu Kanisovu. Zákerná choroba ich pripravila o mnoho. Krásňania však ukázali, že keď je potrebné, vedia sa spojiť a pomôcť iným.

Koncertu sa zúčastnilo mnoho divákov, ktorí si prišli užiť nie len krásnu predvianočnú atmosféru, no prišli najmä pomôcť. Výsledok ich pomoci predstavoval krásnu sumu: 2785,70€.

O réžiu a scenár sa postarali Katarína Murínová a Zuzana Zuzčáková Gacíková. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na benefičnom koncerte podieľali: členom Folklórneho súboru Drevár na čele s vedúcou Katkou Murínovou a Jožkom Murínom, Ľudovej muzike pod vedením Mareka Murína, ktorá sprevádzala nie je len FS Drevár, ale aj Drevárik a Vrchárky z Kysúc. Ľubke Tumovej za cimbalom, ktorá hudobne upravila a spracovala piesne a koledy. Deťom z Detského folklórneho súboru Drevárik a ich rodičom, že aj napriek vysokej chorobnosti to zvládli. Dievčatám Monike Rakovanovej a Miške Mičicovej z Vrchárok Kysúc a samozrejme členom Komorného sláčikového orchestra, ktorý pôsobí pod Základnou umeleckou školou a vynikajúcim pedagogickým vedením. Pedagógovia si spoločne aj so žiakmi zahrali. Ďakujeme aj pani riaditeľke ZUŠ Alici Nadzamovej za krásnu výzdobu, ktorá lemovala pozadie pódia a ktoré dokonale dotvorilo celkový vizuál podujatia. Veľká vďaka patrí aj všetkým prítomným divákom, že prišli podporiť dobrú vec, no najmä prišli pomôcť rodine, ktorá to skutočne potrebuje.

Záver koncertu neodmysliteľne patril piesni „Tichá noc“, ktorú spievali nie len účinkujúci ,ale aj plná sála divákov.

 

 

Galéria k článku