Stojí máj zelený

V piatok 29. apríla 2022 sa uskutočnilo stavanie mája pred budovou mestského úradu. Postavili ho ako každoročne členovia DHZ Krásno nad Kysucou spolu FS Drevár a primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom.

„Táto pekná tradícia sa v našom meste udržuje už dlhé roky. Stavanie májov bolo a je zaujímavou akciou. Voľakedy stavali máje mládenci dievčatám súcim na vydaj, teraz sa týmto spôsobom snažíme zachovávať zvyky a tradície, aby neupadli do zabudnutia“, uviedol J. Grapa.

Májovú polazničku ozdobili deti z DFS Drevárik farebnými stuhami. Počas stavania mája si deti zaspievali niekoľko piesní. Folkloristi z FS Drevár zatancovali nezabudnuteľné tance a spoločne sme sa tešili z postaveného mája.

K príjemnej atmosfére prispelo i slnečné počasie a fontána na námestí, ktorá bola týmto dňom spustená do prevádzky. Jej obľube sa tešia najmä deti a mládež v letných mesiacoch.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a zúčastnili sa na stavaní mája. Slovo ďakujem patrí aj vám, ktorí ste sa prišli na stavanie mája pozrieť, pretože pre vás sa táto kultúrno-spoločenská tradícia organizuje.

Mesiac ubehne ako voda a už teraz sa tešíme na spoločné váľanie mája, ktoré je úzko späté s májovou veselicou.

Galéria k článku