Pozvánka na stavanie mája 2022

Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s DHZ Vás pozýva na stavanie mája, ktoré je súčasťou ľudových zvykov.

V piatok 29. apríla 2022 o 17:00 hod. pred Mestským úradom za spevu detského folklórneho súboru Drevárik a FS Drevár bude stáť máj zelený.

V rámci projektu “Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva“ sa vysadí i čerešňový háj. Predstavia sa aj umeleckí rezbári, ktorí budú vytesávať v rezbárskom sympóziu sochy tradičných ľudových remesiel.

Všetci ste vítaní, tešíme sa na spoločné stretnutie.

Stavanie mája Krásno nad Kysucou