Domáca Folklórna skupina Vrabčiar oslávila 45. výročie od svojho založenia

Dňa 4.11.2022 bolo v priestoroch reštaurácie Kolkáreň naozaj veselo. Dôvodom osláv bolo najmä krásne výročie našej domácej Folklórnej skupiny Vrabčiar.

Začiatky tejto folklórnej skupiny sa spájajú s rokom 1977, kedy v obci Krásno nad Kysucou vznikla ženská folklórna skupina. Postupom času sa rozrástla aj o mužov. Od roku 2015 vystupuje pod názvom Folklórna skupina Vrabčiar. V decembri v uvedenom roku sa stala aj občianskym združením.

Medzi úspechy skupiny patrí 1. miesto na regionálnej súťaži Folklórneho festivalu Ochodnica, s postupom na krajskú prehliadku v Habovke na Orave, kde sa členovia umiestnili v bronzovom pásme. V roku 2016 naspievali svoje prvé CD so zmesou folklórnych i ľudových piesní z okolia nášho mesta a regiónu Kysúc. V rokoch 2015, 2017 a 2022 účinkovali na oslavách zvrchovanosti Slovenska v programoch „Ospievaná domovina“, „Moja rodná“ a „Na krídlach času“ v Starej Bystrici.

Skupina svoje mesto mnohokrát reprezentovala aj v skanzene Vychylovka, na rôznych folklórnych festivaloch, ako aj na vystúpeniach organizovaných mestom, i mimo neho. Piesne, ktoré sa nachádzajú na ich dvoch vlastných CD nosičoch znejú aj na posedeniach určených pre našich drahých jubilantov – seniorov.

Pri príležitosti spomínaného 45. výročia od založenia Fsk Vrabčiar sa v úvode slávnostného programu prihovorila vedúca skupiny Vierka Korhelíková, ktorá prešla celkovou históriou skupiny a prítomným predložila aj hodnotené obdobie od roku 2018 – 2022, teda presne 5 rokov, ktoré uplynuli od posledného okrúhleho jubilea skupiny. Za toto obdobie členovia Vrabčia absolvovali 89 vystúpení (2018 – 22, 2019 – 25, 2020 – 10, 2021 – 8, 2022 – 24), i napriek pandémii. Za tento čas odišlo 7 skupiny 7 členiek. Pribudli však aj 3 členovia. K stálistovi skupiny, spevákovi a heligonkárovi Vladkovi Riečičiarovi pribudol Tomáš Švábik, ktorý hrá na akordeóne.

V súčasnosti má Folklórna skupina Vrabčiar 18 členov: Viera Korhelíková, Anna Koperová, Margita Sýkorová, Štefánia Bakalová, Anna Trauerová, Jana Hlubinová, Antónia Ďuranová, Anna Ďuranová, Mária Tomčalová, Oľga Vaňovcová, Darina Rusnáková, Miroslav Gacík, Jozef Kormanec, Jozef Ševčík, Karol Raček, Vladimír Riečičiar, Tomáš Švábik, Anton Sporiš.

Všetkým prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, ktorý skupine poprial, aby fungovala minimálne ďalších 45 rokov. lZaželal tiež ešte mnoho úspechov pri reprezentácií nášho mesta a pri uchovávaní zvykov a tradícií Kysúc.

Spoločne s vedúcou skupiny odovzdali všetkým prítomným, či už bývalým alebo súčasným členom súboru pamätné listy. Spoločne si všetci pospomínali a zaspievali piesne k ich srdcu najbližšie.

 

Galéria k článku