Súťaž - Krásno očami detí

Milé deti našich základných i materských škôl, zapojte sa aj vy do tvorivej súťaže

KRÁSNO OČAMI DETÍ

Čo je jej cieľom? V tomto roku si naše mesto pripomenie významné výročie. Hoci jeho história je stará takmer 700 rokov, mestom sa stalo presne pred 20 rokmi.

Podeľte sa s nami preto o kresby, maľby, básne, či krátke poviedky o tom, ako vidíte naše mesto vy - naši mladí spoluobčania.

Nakreslite, namaľujte, napíšte:

  • Kam v meste najradšej chodím...
  • Nakreslím svoj domov a jeho okolie...
  • Poznám svoje mesto - kostoly, námestia, ihriská, rieky, prírodu...
  • Čo viem o histórii nášho mesta...
  • Ako prežívame v meste Veľkú noc, leto, Vianoce...

Veríme, že sa spolu so svojimi učiteľmi i rodičmi radi zapojíte a vymyslíte veľa ďalších nápadov. Svoje diela odovzdajte svojim učiteľom do 30. júna 2021 (do konca školského roka). Nezabudnite na prácu napísať vaše meno a vek. Najkrajšie práce budú odmenené, no malý darček dostanú všetci, ktorí sa do súťaže zapojili. Každé dielko bude uverejnené aj v mestskom kalendári a novinách Krásňan.

Viac informácií na www.mestokrasno.sk alebo facebook Mesto Krásno nad Kysucou, či na tel. čísle 0903 396 048

Súťaž - Krásno očami detí