Krásno pod paľbou

Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva pri príležitosti 76. výročia SNP na lúku Sihôtka - od železobetonového mosta smerom po cyklotrase, ktorá sa dňa 29. augusta 2020 premení na bojový front. Klub vojenskej histórie Červená hviezda z Nového Mesta nad Váhom tu predvedie ukážky historických bojov z 2. svetovej vojny.

O 11.00hod sa uskutoční pietny akt kladenia vencov pri pamätnej tabuli Kpt. Karola Pagáča pri ZUŠ a o 13.00hod si diváci môžu pozrieť ukážku historických bojov z 2. svetovej vojny. Predvedú sa aj dve nemecké motorky, jedna ruská a nebude chýbať ani replika ruského vojenského auta.

Všetci ste srdečne vítaní na spomienkovej slávnosti.
Vstup zdarma!

COVID-19 OPATRENIA:
Kultúrne podujatie sa uskutoční za dodržania stanovených hygienických pravidiel. Mesto Krásno nad Kysucou zakazuje predávať občerstvenie /jedlo a nápoje/, preto prosíme návštevníkov, aby si priniesli z domu pitný režim. Je potrebné dodržiavať 2m odstupy pokiaľ návštevníci nie sú z jednej domácnosti. Je nevyhnutné, aby každý záujemca o spomínanú akciu prešiel označeným VSTUPOM a prebral si poradové číslo! Prosíme občanov, aby boli zodpovední a dodržiavali určené nariadenia.

Link na stránku programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

Mapa s miestom konania podujatia:

Krásno pod paľbou