18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

Cieľom Medzinárodného dňa múzeí je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, preto je tento deň spätý zväčša s dňom otvorených dverí.

Múzeá majú v našej spoločnosti nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie nielen pre človeka, ale aj pri ochrane kultúrneho dedičstva - hmotných dokladov, pamiatok, zbierkových predmetov, ktoré sa cieľavedome zhromažďujú a prezentujú verejnosti.

Ponúkajú skvostné výstavy, programy na každý deň v roku. My Vás pozývame do Vlastivedného múzea v našom meste, kde Vás čakajú tieto expozície.

Stále expozície:

Kysucká odysea - od pravekých ľudí po astronautov Expozícia prezentuje dejiny Kysúc od najstarších lovcov mamutov cez vek Juraja Turzu až po storočie kozmických letov. Nevšedným príbehom Kysuckej odysey Vás prevedie interaktívny audiovizuálny sprievodca.

Cesta do stredu Zeme - Geologická expozícia prezentuje ojedinelú mineralogickú zbierku, štylizovanú do dobrodružného putovania do hlbín Zeme na základe známeho románu Julesa Verna.

Výstavy:

MERKUR - 15. 9. - 13. 12. 2020. Výstava legendárnej stavebnice Merkur zo súkromnej zbierky Jiřího Mládka.

Socialistické Kysuce alebo takto sme žili... 22. 3. - 30. 8. 2020. Výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci, mapujúca vývoj regiónu v rokoch 1948 -1989.

Cesta na Mesiac - 4. 3. - 26. 8. 2020. Autorská výstavy Pavla Horňáka z Košíc, doplnená zbierkami KM Čadca, STM Košice a exponátmi z obce Vysoká nad Kysucou.

Ikony - 7. 9. 2020 - 31. 1. 2021. Výstava originálnych ikon zo zbierky OZ IKONY.