Váľanie mája 2019

V posledný májový deň členovia Dobrovoľného hasičského zboru spolu so zástupcom primátora mesta Jaroslavom Pagáčom pokračovali v dodržiavaní ľudových tradícií a zvalili máj, ktorý stál pred Mestským úradom v Krásne nad Kysucou.

Podujatie prilákalo okolo stovky miestnych občanov, ktorí svojou prítomnosťou prišli podporiť túto dávnu a významnú tradíciu. Na májovom podujatí sa predstavila domáca  folklórna skupina Vrabčiar a detský folklórny súbor Drevárik, ktorý svojim spevom a tancom potešil srdcia divákov i rodičov. Detičky dokázali, že ešte stále tu je záujem najmladšej generácie o miestny folklór a dodržiavanie tradícií.

Ostáva len dúfať, že ju bude mať v budúcnosti kto udržiavať aj pre ďalšie generácie.

Photo by E. Koprna

Galéria k článku