Súťaž vo varení kotlíkového gulášu In memoriam Anny Válkovej 4. ročník.

Obec Zborov nad Bystricou Vás pozýva na súťaž vo varení kotlíkového gulášu: „In memoriam Anny Válkovej“ 4. ročník.

PROPOZÍCIE Organizátor: Obec Zborov nad Bystricou

Termín konania: 03. august 2019 /sobota/

Miesto konania: Amfiteáter Zborov nad Bystricou - Staviská

Začiatok varenia: 10.00 hod.

Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť 2 až 6 členné družstvá, môžu byť rodinné, firemné, obecné, medzinárodné, bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, bydlisko...

Družstvo môže mať názov, takisto môže využiť na svoju propagáciu plagáty, reklamné oblečenie (tričká, zástery, šiltovky, atď.), originalita bude zohľadnená v celkovom hodnotení. Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie gulášu, kotlík a všetko potrebné náradie si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady.

Organizátor zabezpečí miesto pre varenie, so stolom a stoličkou, prístup k pitnej vode, vrecia na odpad a drevo. Varí sa 3 až 10 l gulášu, druh mäsa je ľubovoľný, držky sa nevylučujú, doba varenia je cca 5 hodín. Družstvo pripraví guláš podľa vlastného receptu a z vlastných surovín, pričom je na zvážení každého družstva, či mäso bude pripravovať priamo na mieste súťaže alebo si ho pripraví dopredu. Ostatné suroviny musia súťažiaci vrátane čistenia pripravovať na mieste súťaže.

Množstvo hodnotiacej vzorky je cca. 0,33 l. V čase hodnotenia vzoriek gulášu sa súťažiaci zdržujú vo svojom určenom priestore. Členovia poroty a súťažiaci počas hodnotenia nesmú spolu komunikovať. Zloženie hodnotiacej poroty: predseda – profesionálny kuchár, členovia poroty v počte predseda a 3 – 4 členovia poroty. V porote bude aj jeden náhodne vybraný návštevník. Členovia poroty hodnotia nezávisle na sebe spôsob varenia a finálny produkt, guláš (farbu, vôňu, chuť, konzistenciu a mäso). Prihlasuje sa do 02.08.2019 do 10.00 hod. (piatok).

Súťažiť sa bude aj o cenu diváka a to nasledovným spôsobom:

Obec zabezpečí uzatvorené nádoby (pokladníčky) na výber dobrovoľného príspevku zo strany divákov. Následne ich usporiadateľ pozbiera, a ktoré družstvo vyzbiera najviac peňazí, získava cenu diváka.

Viac info: OcÚ Zborov nad Bystricou, tel.0412304081 kl.11, starosta@zborovnadbystricou.sk

Sprievodné akcie:

1. CYKLOPRETEKY „Kysuce - Orava cez kopec“

2. hudobná produkcia KOMA, speváčka Michaela Martykánová

3. stánkový predaj

Ocenenia: 1. – 3. miesto – získavajú pohár, vecnú cenu, diplom, sstatní – účastnícky diplom

Súťaž vo varení guláša

Veľký dom