Poznávajme históriu

Názov titulku je zároveň aj názvom medzinárodného česko-slovenského projektu, ktorý prebiehal na konci rokov 2018 a 2019 z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A. Ako napovedá názov, jeho hlavným cieľom bolo priblížiť účastníkom z oboch strán hraníc bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo našich krajov. Hmatateľným výsledkom projektu je novo nainštalovaný interaktívny info kiosk, umiestený vo vstupnej chodbe starovestského renesančného zámku. Prostredníctvom neho sa návštevníci môžu zoznámiť s históriou, ako aj súčasnosťou Starej Vsi nad Onřejnicí a Rakovej. Vyhľadať si zaujímavé turistické ciele oboch obcí a ich okolí, prečítať si miestne povesti, osobitne prerozprávané zmiešanými česko-slovenskými skupinami detí, alebo si vyskúšať postupy geolokačných hier, ktoré záujemcov zavedú do zaujímavých miest Starej Vsi nad Ondřejnicí.

Pekný ohlas mala posledná návšteva detí z Rakovej vo Starej Vsi, kde v útržkoch rozhovorov medzi siedmakmi zaznelo: „Poviem rodičom, aké je to tu pekné a že sa tu chcem ešte vrátiť aj s nimi.

Pozývame vás k návšteve!

Mgr. Jaromír Chvostek

Galéria k článku