Medzinárodný deň detí oslavujeme už 69 rokov

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, zvyčajne sa oslavuje 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.

Je smutné, že v dnešnej dobe nemajú všetky deti základné potreby akou je čistá voda, nemajú kde bývať, nemajú vytvorené vhodné podmienky na vzdelávanie. Preto vďaka za to, že žijeme v relatívne pokojnej Európe a naše deti nepoznajú vojnu. Je potrebné, aby sme venovali náš čas svojim deťom a poďakovali im za to, že nás učia byť lepšími ľuďmi a rodičmi.

Mesto Krásno nad Kysucou pri príležitosti MDD zorganizovalo v nedeľu 2. júna oslavu tohto sviatku. Plné námestie rôznych atrakcií sa postaralo o nekončiacu sa zábavu a určite si každý prišiel na svoje. V areáli základnej školy prebiehala obľúbená cesta rozprávkovým lesom, na námestí nechýbalo maľovanie na tvár,  jazda na koníkoch, či rytieri zo spolku sv. Šebastiána, ktorí predviedli ukážky historických súbojov.

Svoje umenie predviedol aj Dobrovoľný hasičský zbor s ukážkami požiarnej techniky a súťaž v striekaní vody na cieľ. Zaujímavou novinkou nielen pre deti ale aj dospelých bol pozvaný smokeman Ing. Jiří Horák, Ph.D., z Agentúry životného prostredia, ktorý je odborník na vykurovanie v domácnostiach. S prebiehajúcimi chemickými procesmi a následnými výbuchmi, pritiahol na svoju show zvedavé deťúrence.

„Túto akciu venujeme deťom ako poďakovanie za ich celoročné úsilie, vzdelávanie a reprezentovanie mesta na rôznych športových alebo kultúrnych podujatiach, na žiackych olympiádach, či pri pomoci v upratovaní nášho mesta,“ uviedol primátor Ing. Jozef Grapa.

Deti mohli využiť aj bezplatný vstup na skákací hrad a malý retiazkový kolotoč, ktorý im ako darček zaplatil primátor mesta.

Teší nás, že si deti našli cestu práve do nášho mesta o to viac, že prišli deti nielen z Krásna a okolia, ale objavili sa tu aj ŠPZ z iných okresov a tak spoločne rodiny s deťmi využili krásne slnečné počasie na rekreáciu po známej kysuckej cyklotrase.

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“ — Giovanni Bosco

Galéria k článku