Divadelné predstavenie Ešte raz, ale lepšie je ZRUŠENÉ!

S ľútosťou oznamujeme občanom, že divadelné predstavenie EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE, ktoré sa malo konať v sobotu 19. októbra 2019 je z technických príčin ZRUŠENÉ.

O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v mieste zakúpenia vstupeniek, t.j. na Mestskom úrade v kancelárii č.4, alebo v Mestskej knižnici.

Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s touto zmenou.

Bližšie informácie na tel. čísle 041/4308913, E-Mail: janka.krupova@mestokrasno.sk.