SPIEVANKY, SPIEVANKY...

Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, Vás pozývajú na detskú súťaž v speve ľudových piesní z regiónu Kysúc, ktorá sa uskutoční v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou dňa 21.9.2018 o 9.00 hod.

Všetci ste srdečne vítaní!

Všetky potrebné informácie o súťaži nájdete v priložených PROPOZÍCIÁCH.

PRIHLÁŠKA SPIEVANKY SPIEVANKY

Spievanky, spievanky