Pozvánka na oslavu Dňa matiek

Pozývame všetky mamičky, babičky a prababičky v nedeľu 13.  mája 2018 o 16.00 hod. do Kultúrneho domu Krásno nad Kysucou, aby spoločne oslávili Deň matiek, ktorý pre nich zorganizoval primátor mesta Jozef Grapa. V rámci podujatia vystúpia deti z Materskej školy Lesnícka, detský folklórny súbor Drevárik, detská folklórna skupina Sedmohlások a finalista prvej série Slovensko hľadá Superstar Tomáš Bezdeda.

Príďte osláviť tento krásny sviatok spoločne s nami. Tešíme sa na Vašu účasť!

Deň matiek Krásno nad Kysucou