Námestie pred kultúrnym domom opäť ožilo a žilo

Dňa 8. septembra 2018 sa na námestí pred kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou uskutočnil už 16. ročník gospelového festivalu Gospelové Kysuce 2018. Dva spevácke zbory a tri gospelové kapely prilákali hojný počet návštevníkov z mesta i širokého okolia. Organizátori neskrývali nadšenie, lebo spoločne s účinkujúcimi i návštevníkmi festivalu vytvorili priestor pre silný umelecký a duchovný zážitok. Kvalitnú gospelovú hudbu umocňovali osobné výpovede a svedectvá nielen lídrov kapiel, ale i pozvaných hostí, a tak zadosťučinili i mottu podujatia a boli dôstojnou chválou Božej slávy. Gospelové popoludnie odštartoval detský spevácky zbor Vtáčatá, ktorý pôsobí vo farnosti Krásno nad Kysucou už od roku 1989. Takmer štyridsiatka súčasných i bývalých Vtáčeniec pod vedením ich vedúcich Majky Michalíkovej a Lenky Kyzekovej vytvorili svojim hodinovým moderovaným programom atmosféru spontánnej a úprimnej radosti z oslavy Boha. Kvalitný hlasový prejav umocňovalo niekoľkonástrojové nápadité hudobné prevedenie ich autorských piesní. Rodičia!!!

Program festivalu pokračoval slávením svätej omše na námestí pred kultúrnym domom, ktorej liturgiu doprevádzal miestny mládežnícky spevácky zbor Makabi a talentovaný mladý organista Miroslav Jozefík. “Bijúci kladivom“ minulý rok oslávili 30. výročie svojho založenia a sú pevne zakorenení v obetavej, nielen hudobnej službe našej farnosti. Viachlasnými spevmi a originálnym hudobným sprievodom pod vedením dirigentky Gabriely Bírovej túžili naladiť ľudské srdcia na Boží dotyk v Eucharistii a z hĺbky srdca ho osláviť. Svätú omšu celebroval vdp. dekan Marian Vojtek a vdp. kaplán Michal Tichý, ktorý v homílii zdôraznil dôležitosť vzájomných rozhovorov a komunikácie medzi ľuďmi, z ktorých pramení porozumenie, láska a odpustenie. Pán dekan poďakoval spoluorganizátorom, informoval o ďalšom programe festivalu a aj pre jeho zdarný priebeh udelil všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

Po svätej omši vystúpila domáca kapela Dizraeli, ktorej názov v preklade „spravodlivosť v akcii“ je vyjadrením úmyslu jej piatich členov zaujať v rôznych životných situáciách pohotový postoj na obranu spravodlivosti a pravdy. Tóny aj ich vlastných piesní sa nejeden raz niesli eRko podujatiam i liturgiou Misijnej púti detí. Na festivale kvalitným pestrým hudobným sprievodom a dokonale zladeným viachlasom roztancovali a roztlieskali publikum, ktoré všetkých členov na čele s lídrom kapely Ľubomírom Harcekom ocenilo búrlivým potleskom.

Následne všetkých prítomných pozdravil za Mesto Krásno nad Kysucou jeho primátor Jozef Grapa, ktorý vo svojom príhovore po milom privítaní všetkých prítomných a ocenení práce občianskeho združenia Kultúrny prameň, neskrýval radosť z naplneného námestia a zo spoločenstva porozumenia a prajnosti, ktoré dokážu vytvoriť obyvatelia tohto mesta. Milým osviežením večerného programu, ba priam poriadnou sprchou festivalového večera,bola gospelová kapela An(dž)elino z Nitry. Jej hudobný štýl, christian - rock je na gospelovej scéne menej typický, ale o to príťažlivejší, a nielen mladšej generácii. Členovia kapely veria, že hudba je jeden z veľkých fenoménov dnešnej doby, ktorý spája ľudí bez rozdielu veku a je prostriedkom vyjadrenia pozitívnych emócií, prostredníctvom ktorých môžu opäť obnoviť vzťah s Bohom, a tak získať nové sily a odvahu do života s Ním. Záver festivalového večera patril chválovej gospelovej kapele F6,ktorá sa svojou rázovitou tvorbou a energickou hudbou za posledných pár rokov trvalo zapísala do dejín slovenského gospelu. Už samotný názov skupiny hovorí o ich posolstve, ktorým je evanjelizácia prostredníctvom hudby. Názov F6 je odvodený z úryvku Biblie, a to šiestej kapitoly Listu Efezanom. Píše sa v ňom o Božích bojovníkoch v Božej zbroji, ktorí túžia šíriť pravdu, pokoj i posolstvo lásky, odpustenia a porozumenia medzi všetkými ľuďmi bez akýchkoľvek spoločenských či rasových predsudkov. Šiesti temperamentní hudobníci sa predstavili ako lídri festivalu prevažne vo worshipových piesňach a chválach, ktoré roztancovali celé námestie v úprimnej a nefalšovanej radosti.

Na záver moderátorky festivalu Zuzana Šimčíková a Gabriela Bírová poďakovali v mene organizátorov festivalu Občianskeho združenia Kultúrny prameň a spoluorganizátorov Farnosti Krásno nad Kysucou, Mesta Krásno nad Kysucou i firmy SLSystem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už službou, financiami, modlitbou, obetou, pôstom i svojou prítomnosťou pomohli, aby sa mohol aj 16. ročník festivalu zdarne zrealizovať. Poďakovanie patrí vedeniu OZ KP predsedovi p. Vladimírovi Halvoníkovi a predovšetkým jeho podpredsedom – p. Petrovi Ladňákovi, p. Jozefovi Badžgoňovi, Petrovi Polačkovi ml. a p. Beáte Polačkovej, ktorí spolu so „starými prameňákmi“ a dobrovoľníkmi venovali veľa úsilia príprave i priebehu festivalu. Špeciálne poďakovanie patrí sponzorom festivalu Matúšovi Nadzamovi za dizajn a vyhotovenie plagátov, p. Ľubomírovi Faktorovi za značnú finančnú podporu a nezištnú pomoc, zamestnancom mestského úradu, predovšetkým p. Janke Šustekovej z Mestskej knižnice. Najväčšia vďaka smerovala do neba Pánu Bohu, lebo Jeho prítomnosť a silu sme pociťovali počas celého sobotného dňa.

 

 

Autor: G. Birová

Galéria k článku