Drevárik vystúpil na Detskom Folklórnom Festivale “Kujem, kujem podkovicku”

V Kysuckom Novom Meste sa každoročne stretávajú deti z kysuckého regiónu, aby v rámci Detského festivalu KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU... prezentovali svoju lásku k tradíciám a folklóru.V stredu 16. mája 2018 sa otvorili dvere kultúrneho domu, aby už jedenástykrát privítali návštevníkov tohto jedinečného podujatia.

Hlavným organizátorom podujatia je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi sú mesto Kysucké Nové Mesto a Mestské kultúrno - spoločenské stredisko v Kysuckom Novom Meste.

V programe účinkovalo päť detských folklórnych súborov a jedna detská spevácka skupina z regiónu Kysúc. Ako prvé sa odprezentovali detičky z DFS Drevárik z Krásna nad Kysucou s pastierskymi piesňami, DFS Kelčovan z Čadce predviedol divákom detské hry a tanec z Horného Vadičova, deti z DFS Nezábudka z Rudiny mali pripravené hry s lesnou tematikou, DFS Púpavienky z Rakovej zaujal divákov s pásmom „Na lúke za Groňom“, DFS Studnička zo Zákopčia priblížil návštevníkom tradičné kysucké remeslo s programom „Drotári“ a DSS Svrčinka upútala divákov piesňami, ktoré sa kedysi spievali pri pasení kráv.

Medzi vzácnymi hosťami podujatia privítali aj  nestora kysuckého folklóru Pavla Kužmu s manželkou Amáliou. K detskému festivalu neodmysliteľne patrí aj prezentácia prác ľudových remeselníkov, ktorí prezentujú naše ľudové tradície a zvyky.

Veríme, že sa aj budúci rok spoločne stretneme už pri XII. ročníku detského folklórneho festivalu KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU...

Galéria k článku