Benefičný koncert "V Slovenskom betleheme" lámal sledovanosť

Radosť z narodeného Ježiška, láska a pokoj, to je posolstvo Vianoc, ktoré je úzko späté s tradíciou vianočných kolied, piesní a vinšami. Na druhý sviatok vianočný sa v kostole svätého Ondreja uskutočnil benefičný koncert V Slovenskom betleheme, ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta Ing. Jozefa Grapu, farnosti Krásno nad Kysucou a Nadácie Prameň. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o tento výnimočný koncert, najmä účinkujúcim: Monika Kandráčová, Kandráčovci, Otokar Klein, Zuzana Zuzčáková Gacíková, Pavol Kužma, spevácka skupina Tíšina, Trombitáši Štefánikovci, DFS Drevárik a Sedmohlások, heligonkári Jarky Jelínkovej a Fsk Vrabčiar. Osobitné poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli na tento hodnotný umelecký zážitok. Je pre nás cťou, že sa RTVS rozhodla odvysielať koncert práve z nášho mesta.

Sponzori: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., AGES s.r.o., ČEJS – Emil Sýkora, Promont s.r.o., EKOSTAV Oščadnica s.r.o., ALU-Metal s.r.o., STaS spol. s.r.o., Gaja Vision s.r.o., ENZA s.r.o., , ILSTAV Plus s.r.o., SEVAK a.s., KRASNO Business Park, Eliastech s.r.o., LP Exposystem s.r.o., TRANS KYSUCE s.r.o., Jazmik - Ped s.r.o., Reštaurácia u Gazdu, Mimicar s.r.o., Lekáreň Anna Mária s.r.o., MUDr. Vladimír Gajdičiar, Stanislav Pustaj, Rado Polák, Štefan Zborovančík, Jaroslav Kadák, Lapek – Ing. Juraj Lahuta Jaroslav Maslík, Rudolf Buchta.

Galéria k článku