Pozvánka na divadelné predstavenie ,,Aj muži majú svoje dni"

Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie ,,AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI“, ktoré sa uskutoční dňa 24. 2. 2017 /piatok/ o 18:00 hod. v Kultúrnom dome. Herecké obsadenie: Ján Jackuliak, Branislav Deák, Milan Bahul, Gregor Hološka. Vstupné 10€. Predpredaj vstupeniek Mestská knižnica 041/4385 239, alebo Mestský úrad – Kultúrne oddelenie kancelária č. 4 – 041/4308 913, sieť Ticketportal.

Aj muži majú svoje dni