Hviezdoslavov Kubín

V piatok 17. februára 2017 sa v Kultúrnom dome Krásno nad Kysucou konal 63. ročník recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorý organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Na začiatok všetkých prítomných privítal primátor mesta Ing. Jozef Grapa, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska Mgr. Silvia Petreková a Mgr. Ivana Štětinová. Cieľom súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, kultivovať jazyk, reč, zmysel pre rytmus a pestovať si vzťah ku kultúrnej a umeleckej hodnote slova.

 

Žilinský samosprávny kraj Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

 

Galéria k článku