Pred Mestským úradom stojí máj zelený

V piatok 29. apríla 2016 sa tradične ako každý rok staval slobodným dievčatám máj pred Mestkým úradom za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Juraja Blanára, poslanca ŽSK a riaditeľa odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Jozefa Cecha a primátora mesta Ing. Jozefa Grapu.

Z histórie vieme, že od roku 1970 sa oslavy začali konať aj v našej obci. Tak sa občania po prvýkrát zišli v slávnostne vyzdobenej obci. Od 6.00 hod ráno vyhrávala  v miestnom rozhlase hudba na dobrú náladu. O 9.00 hod  po zahratí hymien ČSSR  a ZSSR bol prednesený slávnostný prejav  a po  ňom sa pohol po štátnej ceste (dnešná ulica SNP) prvomájový sprievod  na futbalové ihrisko.

Tento rok sa taktiež konal sprievod od Tesca až po mestský úrad. Dievčatá ozdobili májku a za pomoci miestneho dobrovoľného hasičského zboru, zdatných chlapcov z Folklórneho súboru Drevár, primátora mesta a našich vzácnych hostí bol máj postavený raz-dva.  Celý program spestrili piesne v podaní Folklórnej speváckej skupiny Vrabčiar a tanec na pieseň „Máj, máj, máj zelený“ v prevedení Detského folklórneho súboru Drevárik.

Galéria k článku