Poďakovanie všetkým mamám, babkám, prababičkám

Mama, to je prvé a nespočetnekrát vyslovené slovo každého dieťaťa. Láska matky prechádza celým jeho životom. Nekončí tým, že vyrastie. Pokračuje ďalej. Sprevádza jeho dospievanie i dospelosť. Matka sa teší, keď je dobré, trpí, keď je zlé. A za toto Vám všetkým z úprimného srdca ďakujeme.

V úvode programu sa divákom predstavili detičky z materskej školy.  Všetkým prítomným sa prihovoril zástupca primátora mesta Jaroslav Pagáč. Potom nasledovala bohatá paleta piesni v podaní žiakov Základnej umelecke školy Krásno. Divákom sa predstavil aj Detský folklórny súbor Drevárik, ktorý taktiež pôsobí na Základnej umeleckej škole v Krásne. Deti majú úspešne za sebou vystúpenie na Ondrejovských hodoch a na Stavaní mája. Svoju lásku k ľudovým piesňam ukázala aj Detská folklórna skupina Sedmohlások, ktorá vznikla v októbri 2015. Pracuje ako záujmový útvar pri  CVČ pri ZŠ v Krásne nad Kysucou. Jej cieľom je zachovať dedičstvo našich predkov ukryté v piesňach, obyčajoch a tradíciách. Členkami sú dievčatá prvého a tretieho ročníka. Sedmohlások vedie pani učiteľka Mária Kováčiková, ktorá do repertoára pripravuje piesne, ktoré boli nadlho stratené, takmer zabudnuté a zaspievané s radosťou. V program sa predstavili spoločne aj s našou speváckou skupinou Krásňanka. Svoje divadelné schopnosti preukázal Literárno-dramatický odbor alebo aj Detský divadelný súbor VRABEC  pôsobí pri Základnej umeleckej škole  v Krásne nad Kysucou a pracuje pod vedením Zuzany Zuzčákovej Gacíkovej od r. 2014. Žiaci sa tu zdokonaľujú v ústnom prejave, pohybe na javisku, tempe reči, improvizácii a celkovým hereckým prejavom. Tento rok nacvičili divadelnú hru  MATKINO SRDCE, ktorej autorom je Milan Ferko.  Ide o starú povesť so smutným koncom. Je to povesť o synovi, ktorý kvôli zaslepenosti k dievčine, ktorá si z neho robila len žarty a posmech, bol schopný spáchať ten najhorší čin. Príbeh je najmä o nekonečnej láske matky.

 

 

Galéria k článku