• Home
  • Modernizácia zázemia pre športovú mládež

Modernizácia zázemia pre športovú mládež

Názov projektu: MODERNIZÁCIA ZÁZEMIA PRE ŠPORTOVÚ MLÁDEŽ
Celkové náklady: 3 750,00 Eur
Výška dotácie: 3 000,00 Eur
Vlastné zdroje: 750,00 Eur
Konečný užívateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Doba realizácie: 02.05.2022 – 30.06.2022

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“

Žilinský samosprávny kraj