Oznámenie vedúceho hygienika MV SR - COVID-19

V nadväznosti na vývoj aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a vydanie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/2023 V. v. SR, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ruším súčinnosťou od 20.03.2023 sedemnástu aktualizáciu Usmernenia vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19, vydaná pod č. SPSČ-0Z1-2022/001487/008 dňa 24.6.2022.

Pre doplnenie uvádzam, že od 20.3.2023 osoby s ochorením COVID-19 už nebudú mať povinnú päťdňovú domácu izoláciu, určenie ich liečebného režimu a práceneschopnosti ostáva v kompetencii ošetrujúceho lekára. V platnosti ostáva vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35/2022 V. v. SR zo dňa 09.06.2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Naďalej odporúčam dodržiavať všeobecné zásady na predchádzanie a zabránenie šíreniu prenosných ochorení (hygiena rúk, časté vetranie, pravidelná dezinfekcia priestorov). Aktuálne informácie k ochoreniu COVID-19 sú zverejňované na stránke www.uvzsr.sk.

mjr. MUDr. Tatiana Darulová
vedúci hygienik MV SR

Prílohy na stiahnutie