Kalendár vývozu separovaného zberu 2023

Kalendár vývozu separovaného zberu pre rok 2023

papier, plasty, VKM (tetrapaky), obaly z kovu

Rozpis vývozov separovaného zberu na rok 2023