Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do VÚC 29.10.2022, pre mesto Krásno nad Kysucou.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola Michalkov č.s. 613

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola Kalinov č.s. 431

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť: Mestský úrad - prízemie č.s. 1255, budova MsÚ

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť: Základná škola Struhy č.s.1343 - pavilón „B"

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť: Základná umelecká škola č.s. 167, prízemie

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť: Budova-obchod Zákysučie č. 1528

Do volebných komisií môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb buď elektronicky na email info@mestokrasno.sk, alebo osobne na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou (1. poschodnie, kancelária č.11), prípadne poštou na adresu: Mesto Krásno nad Kysucou, 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou.

Prílohy na stiahnutie