Prerušenie distribúcie elektriny 13.7.2022

Oznamujeme, že dňa 13.7.2022 v čase od 07:30 do 16:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesto Krásno nad Kysucou č. 1657.