Oznámenie o spojení územného a stavebného konania č.8300/2020

OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA A UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA A MIESTNEHO ZISŤOVANIA

Navrhovatelia Adam Buchta, trvale bytom Kalinov č. 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou a Barbora Buchtová Kučerová, trvale bytom Blažkov, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníci“) dňa 24.06.2020 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Novostavba rodinného domu a garáže“
na pozemku registra “C“ parc. č. KN 3459/12 a 3459/14 k.ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Blažkov.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Popis stavby RD:
Hlavný vstup do RD je navrhnutý z východnej strany do zádveria. Zo zádveria vedú dvere do WC, technickej miestnosti a do chodby, odtiaľ vedú dvere do pracovne a bezdverným otvorom do obývacej izby spojenej s jedálňou a kuchyňou. Z kuchyne je vstup do komory. Technická miestnosť má vstupné dvere z exteriéru na zásobovanie palivom.
Pri chodbe je situované dvojramenné schodisko do podkrovia. V podkroví sa nachádza chodba, kúpelňa, spálňa, detská a hosťovská izba, každá so šatníkom. Spálňa a detská izba budú mať vstup na balkón situovaný na južnej strane. Novostavba rodinného domu sa bude nachádzať v Krásne nad Kysucou, KN 3459/12, 3459/14. Objekt bude dvojpodlažný ( prízemie + podkrovie), obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Zastrešenie objektu bude sedlovou strechou s malými polvalbami. Pozemok je svahovitý.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie