Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 17.9 a 19.9.2019

Oznamujeme, že v termíne v dňa 17.9.2019 v čase od 07:15 do 17:30 a dňa 19.9.2019 v čase od 07:15 do 17:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou uvedené v prílohách tohto oznamu:

Prílohy na stiahnutie