OZNÁMENIE o elektronickej adrese na delegovanie člena a náhradníka do OVK pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky 16.03 a 30.03.2019

Podľa § 49 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 11.02.2019. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno vykonať v listinnej forme alebo elektronicky na adresu: info@mestokrasno.sk


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme, osobne – do podateľne Mestského úradu počas úradných hodín:
Pondelok : 7.00 hod. – 15.00 hod.
Utorok: Nestránkový deň
Streda : 7.00 hod. – 17.00 hod.
Štvrtok : 7.00 hod. – 15.00 hod
Piatok : 7.00 hod. – 13.00 hod.


Dňa 11.02.2019 (pondelok) v čase od 15.00 hod. do 24.00 hod. kontaktovať pracovníčku MsÚ p. Ďuranovú na tel. čísle : 0908927525