Pozvánka na na 23. ročník Kysuckého Minimaratónu

Všetkých žiakov základných škôl od 10 rokov a žiakov stredných škôl, srdečne pozývame na 23. ročník Kysuckého Minimaratónu, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.06.2024 pri dome kultúry v Čadci.

Štart a cieľ preteku je pri Dome kultúry na Matičnom námestí v Čadci. Trasa vedie cez pešiu zónu, Kysuckou cestou ku kruhovému objazdu pod sídliskom Žarec, kde je otočka minimaratónu a späť k Domu kultúry.

Kategórie:

  • Chlapci od 10 rokov
  • Dievčatá od 10 rokov

Štart o 10:00 hod.
Prezentácia od 7:00 do 9:30 hod.

Štartovné je zdarma.

Na pretek sa prihlasuje v CVČ Čadca, alebo pri prezentácii. Tel.: 0414334180, email: riaditelcvcca@gmail.com

www.kysuckymaraton.sk

Kysucký Minimaratón 2024