Pozvánka na ETHOS Májový beh 2024

Mesto Krásno nad Kysucou pozýva všetkých bežcov na Ethos Májový beh (májový beh cyklotrasou) 2. ročník, ktorý sa uskutoční 1. mája 2024 o 09:00 hod. na námestí pred kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou.

  • Prezentácia maratón od 08:00 hod. do 08:30 hod. na mieste konania. (štart 09:00)
  • Prezentácia 10km, 21km od 08:00 do 09:30. (štart 10:00)
  • Prezentácia rodinný beh od 08:00 do 10:30. (štart 11:00)

Prosíme pretekárov o výhradne on-line registrácie a platby na účet a to do 21.04.2024 z dôvodu zabezpečenia občerstvenia a prezentov v dostatočnom množstve. Registrácie a platby na mieste budú obmedzená bez garancie občerstvenia a prezentov.

Trate:
Beh je po cyklotrase v krásnom prírodnom, horskom prostredí. Takmer celá trasa je bezpečná bez premávky (s výnimkou vozidiel miestnych obyvateľov). Občerstvovacie stanice sú na polmaratóne 3 a maratóne 7 (viď mapa trate) + cieľ.
Support je povolený, nesmie však žiadnym spôsobom obmedzovať pretekárov (DSQ)!!!

Preteká sa na certifikovaných tratiach v kategóriách 1. muži, 2.ženy:
A - do 39 rokov, B - od 40-49 rokov, C - nad 50-59 rokov, D - nad 60-69 rokov

Štartovné pre všetky kategórie (10,21,42km a rodinný beh je 20,-€.) Štartovné pre „rodinný beh“ je štartovným za celú rodinu, nie len pre jednotlivca. Znamená to, že ak príde bežať rodina v akomkoľvek zložení, zaplatí 20€, bez ohľadu na počet jej členov.
Každého prosíme o online registráciu.

Online registrácia: https://www.terminovka.sk/podujatie/majovy-beh-cyklotrasou

SPÔSOBY PLATENIA ŠTARTOVNÉHO
Akceptované budú platby uhradené do 29.04.2024. Zaplatené štartovné sa späť nevracia! Štartovné sa platí priamo pri registrácii na stránke www.terminovka.sk

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Bližšie informácie:

  • Vladimír Kormanec, mobil +421940997765, vladimir.kormanec@mestokrasno.sk
  • Ján Drahňák, mobil +421949432447, drahnak@gmail.com

Ethos Májový beh Krásno nad Kysucou

Video z minulého ročníka:

Galéria k článku