Vianočný stolnotenisový turnaj 2023

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Únie žien Slovenska, ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Krásne nad Kysucou a Mesto Krásno nad Kysucou zorganizovali IV. ročník vianočného stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov (rodákov z Krásna nad Kysucou), ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu.

Turnaj sa uskutočnil 27. decembra 2023 v telocvični ZŠ Mládežnícka v Krásne nad Kysucou.

Výsledky: chlapci, muži

K1

 1. miesto: Kristián Švancár
 2. miesto: Dominik Hunčík
 3. miesto: Šimon Murgaš

K2

 1. miesto: Peter Jakubec
 2. miesto: Michal Jantoš
 3. miesto: Jakub Jakubec

K3

 1. miesto: Marián Valašík
 2. miesto: Jaroslav Jozefík
 3. miesto: Ján Dudek

Výsledky: dievčatá, ženy

K1

 1. miesto: Nikola Jánošiková
 2. miesto: Katka Ramšáková
 3. miesto: Tatiana Labáková

K2

 1. miesto: Dagmar Bitarovská
 2. miesto: Jana Kafúňová
 3. miesto: Simona Hofferová

K3

 1. miesto: Anna Balušáková
 2. miesto: Anna Prievozníková
 3. miesto: Anna Kolembusová

Text a foto: Eduard Koprna

Galéria k článku