Pozvánka na Krásňanskú desiatku 2023

Mesto Krásno nad Kysucou pozýva všetkých bežcov na cestný beh 38. ročníka Krásňanskej desiatky, ktorá sa uskutoční 12. novembra 2023 o 10:00 hod. na štadióne TJ Tatran v Krásne nad Kysucou. Prezentácia od 08:00 hod. do 09:45 hod. na mieste konania.

Prosíme pretekárov o výhradne On-line registrácie a platby na účet a to do 09.11.2023 z dôvodu zabezpečenia stravy a prezentov dostatočnom množstve.

Štartuje sa v kategóriách:

Muži:
A - do 39 rokov
B - veteráni od 40-49 rokov
C - veteráni nad 50 rokov

Ženy:
D - do 34 rokov
E - od 35 rokov

Žiaci:
Mladší - 1. až 5. ročník - 800m
Starší - 6. až 9. ročník - 3 000m

Štartovné pre kategórie mužov a žien je 10,-€. Žiacke kategórie sú bez poplatku. Žiaci sa taktiež registrujú cez online registráciu.

Online registrácia: https://casomierapt.com/2023/09/krasnanska-desiatka-registracia-2/

SPÔSOBY PLATENIA ŠTARTOVNÉHO
1. Bankovým prevodom. Akceptované budú platby uhradené do 9.11.2023. Zaplatené štartovné sa späť nevracia.
Bankový účet: VÚB, a.s.,
IBAN: SK 23 0200 0000 0000 1092 5322
Variabilný symbol: 10112023
Informácia pre príjemcu: napísať meno, priezvisko

2. Platba v hotovosti pri "oneskorenej" registrácii (platí len pre osobné registrácie na mieste prezentácie pretekárov)

Pre víťazov budú pripravené finančné odmeny a tiež prémia za prekonanie časového rekordu 10 km trate. Každý pretekár dostane hodnotný suvenír.

Bližšie informácie:

  • Vladimír Kormanec, tel. č. +421949432447, email: vladimir.kormanec@mestokrasno.sk
  • Jaroslav Pagáč, tel. č. +421917529045, e-mail: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk

Krásňanská desiatka 2023