Zbierka na 9-miestnu dodávku

Dobrovoľný hasičský zbor prosí o pomoc. Ich posledné auto Avia, ktoré mali na prevoz mládeže, dorastencov, ako aj mužov na hasičské súťaže sa pokazilo. Je to staré auto, ktoré ma vyše 35 rokov a po finančnej stránke sa ho už neoplatí opravovať.

Preto sa dobrovoľní hasiči z Krásna nad Kysucou rozhodli urobiť zbierku na 9 miestnu dodávku, ktorú chcú používať na rovnaký účel.

Cieľová suma je 10 000 Eur.

Príspevok, alebo sponzorský dar môžete poslať na účet DHZ Krásno nad Kysucou, alebo odovzdať osobne.
Číslo účtu DHZ je: SK6509000000005061179764

Kontakt na veliteľa 0908936204.

DHZ Krásno nad Kysucou, bude priebežne informovať o darcoch a výške vyzbieranej sumy na facebookovej skupine Dhz Krásno nad Kysucou official (kto nechce byť zverejnení, nech to napíše do poznámky)

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Ďakujeme.

Zbierka na dodávku