Rozvojom futbalových schopností k podpore športu v pohraničí

Logá partneri

Pohybové aktivity sú pre nás dôležité a zvlášť pre deti, ktoré získavajú základné návyky.  Šport je nevyhnutný v každej podobe. Mesto Krásno nad Kysucou na základe analýzy aktuálneho stavu v oblasti práce s futbalovou mládežou, sa rozhodlo vypracovať projekt o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z operačného programu Interreg V - A Slovenská republika – Česká republika.

Nedostatok trénerského personálu disponujúceho zodpovednou kvalifikáciou s požiadavkami  štandardu UEFA je problém nie len na Slovensku, ale aj v prihraničnej Českej republike.  V spolupráci s oblastným futbalovým zväzom Čadca sme oslovili okresný futbalový zväz Frídek Místek a ponúkli sme im možnosť vyškoliť kvalifikovaných trénerov u nás i za hranicami Slovenska.

Do projektu sa môžu zapojiť a zvýšiť kvalifikáciu záujemci o licenciu UEFA B a preškolení budú i tréneri UEFA C. Tento projekt pozitívne ovplyvní odbornosť ľudí venujúcich sa futbalovej mládeži a deťom, ktoré bývajú na českej i slovenskej strane.

Veríme, že vyškolení odborníci v konečnom dôsledku prispejú k cieľu vytvoriť futbalovú akadémiu v Krásne nad Kysucou.

V rámci projektu preškolenia trénerov sa budeme snažiť zlepšiť celkové zázemie na podporu futbalu a vyústi do turnaja mládeže, kde si získané skúsenosti budú môcť overiť v praxi.

Veríme, že dostatok kvalitných trénerov na Kysuciach podnetí zvýšenú aktivitu práce s mládežou v prihraničnej oblasti Kysúc a Frídku Místku. Na školenia,  či záujem o licenciu UEFA B alebo preškolenie UEFA C sa môžu záujemci prihlásiť cestou oblastného futbalového zväzu, alebo prostredníctvom mestského úradu v Krásne nad Kysucou.

Projekt bude trvať od októbra 2021 do jari roku 2022. Vedenie mesta má nádej, že aj takýmito projektami sa zvýši záujem o šport na Kysuciach a v pohraničnej Českej republike. Dúfame, že táto spolupráca prinesie obojstranný prospech.