Krasňanskí vzpierači ukončili realizáciu projektu

TJ Tatran Krásno nad Kysucou Oddielový klub Vzpierania ukončil realizáciu projektu v rámci zamestnaneckej grantovej výzvy Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis.

Cieľom projektu bolo vybudovať v deťoch a mládeži návyk zdravého životného štýlu prostredníctvom športových a pohybových aktivít a vzpieranie prezentovať ako šport, ktorý priaznivo pôsobí na vývoj chrbtice.

V rámci projektu boli obstarané pomôcky, ktoré boli využité pre tréningový proces, ako aj súťažné vystúpenia. Vzpierači tak môžu využívať nové vzpieračské tyče, cyklotrenažér, špeciálnu obuv či vzpieračské bandáže. Po absolvovaní tréningov a posúdení výkonnosti boli spolu s ostatnými členmi zaradení do súťažných predstavení aj nováčikovia.

Vzpierači sa počas realizácie projektu zúčastnili Majstrovstiev Európy v poľskom meste Ciechanów, na ktorých v kategórii 15 - 17 rokov obsadila naša členka 13. miesto a vytvorila slovenský rekord. V kategórii trh 107 kg a nadhod 139 sme obsadili 9. miesto. V trhu 151 kg stal náš člen majstrom Európy a v nadhode 176 kg a dvojboji 32 kg vicemajstrom Európy. Na MS SR starších žiakov klub vybojoval 1. miesto v súťaži družstiev, 3 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily.

Poskytovateľ grantu: Nadácia Pontis, Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis
Prijímateľ grantu: TJ Tatran Krásno nad Kysucou Oddielový klub Vzpierania
Program: Pomáhame komunite 2021
Názov projektu: Pre krásňanske vzpieranie
Výška grantu: 1 938,00 EUR

Ciele projektu

  • Spropagovať vzpieranie ako šport, ktorý priaznivo vplýva na vývin chrbtice a zatraktívniť ho pre nových adeptov z radov detí a mládeže a zvýšiť tak záujem detí a mládeže o tento šport
  • Pestovať návyk zdravého životného štýlu prostredníctvom športových a pohybových aktivít
  • Udržať výkonnosť členov a postupne dosahovať ešte kvalitnejšie výsledky v športových súťažiach
Aktivity projektu
Obstaranie potrebného vybavenia 01.07.2021 - 31.07.2021
Spropagovanie vzpieračského klubu 01.07.2021 - 31.07.2021
Tréningový proces 01.08.2021 - 30.09.2021
Účasť na súťažných podujatiach 01.09.2021 - 30.09.2021

Projekt finančne podporila Nadácia Pontis, resp. Nadačný fond Mobis
Nadácia pontis Mobis

Galéria k článku