Krásňanský drapák 2020 zrušený!!!

Mesto Krásno nad Kysucou na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu COVID-19 ruší podujatie Krasňanský Drapák 2020.

Ďakujeme za pochopenie

Krásňanský drapák 2020