Vďaka projektu získali pomôcky

V stredu 16. októbra 2019 sa na futbalovom štadióne TJ Tatran Krásno nad Kysucou uskutočnil turnaj prípravkárov, za účasti primátora mesta Jozefa Grapu a funkcionárov telovýchovnej jednoty.

Vďaka projektu „Aktivitou k rozvoju zdravia" sa deťom odovzdali športové pomôcky, ktoré boli financované z Nadačného fondu Mobis - Nadácia Pontis.

Projekt je zameraný na deti s pohybovým hendikepom, udržiavanie kondície a praktizovanie zdravého životného štýlu. Cieľom je zrýchlenie adaptácie sa v kolektíve a vedieť ovládať správnu sebakontrolu.

TJ Krásno nad Kysucou plánuje zapojiť do kolektívneho športu aj deti s telesným hendikepom a začleniť ich do športového života.

Technické vybavenie bude slúžiť na uľahčenie tréningového procesu, realizáciu rôznych cvičení pod dohľadom odborníkov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, zvlášť nadácii za podporu rozvoja športu pre mládež v našom meste.

Galéria k článku