Pozvánka na 36. ročník Krásňanskej desiatky

Mesto Krásno nad Kysucou pozýva všetkých bežcov na 36. ročník cestného behu Krásňanská desiatka, ktorá sa uskutoční dňa 10. novembra 2019 o 10:00 hod. na štadióne TJ Tatran v Krásne nad Kysucou. Prezentácia od 08:00 hod. do 09:45 hod. na mieste konania.

Štartuje sa v kategóriách:

Muži:
A - do 39 rokov
B - veteráni od 40-49 rokov
C - veteráni nad 50 rokov

Ženy:
D - do 34 rokov
E - od 35 rokov

Žiaci:
Mladší - 1. až 5. ročník - 800m
Starší - 6. až 9. ročník - 3 000m

Štartovné pre kategórie mužov a žien je 5,-€. Žiacke kategórie sú bez poplatku a len pre neregistrovaných bežcov.

Online registrácia: https://www.casomierapt.sk/udalost.php?id=478

SPÔSOBY PLATENIA ŠTARTOVNÉHO
1. Bankovým prevodom. Akceptované budú platby uhradené do 7.11.2019. Zaplatené štartovné sa späť nevracia.
Bankový účet: VÚB, a.s.,
IBAN: SK 23 0200 0000 0000 1092 5322
Variabilný symbol: 10112019
Informácia pre príjemcu: napísať meno, priezvisko

2. Platba v hotovosti pri "oneskorenej" registrácii (platí len pre osobné registrácie na mieste prezentácie pretekárov)

Pre víťazov budú pripravené finančné odmeny a tiež prémia za prekonanie časového rekordu 10 km trate. Každý pretekár dostane hodnotný suvenír.

Bližšie informácie: Jaroslav Pagáč, tel. č. +421917529045, e-mail: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk

Krásňanská desiatka 2019