Pozvánka na bowlingový turnaj

Mesto Krásno nad Kysucou vás pozýva na bowlingový turnaj, ktorý sa uskutoční v Bowlingovom centre v priestoroch starej kolkárne v areáli futbalového štadióna TJ Tatran Krásno nad Kysucou dňa 25.09.2015 o 14:00 hod.(http://www.mestokrasno.sk/bowling-centrum.html)

Turnaj sa uskutoční pri príležitosti osláv Dňa európskej spolupráce, ktorým si Európa každoročne pripomína množstvo medzinárodných projektov zrealizovaných práve vďaka rozvinutej cezhraničnej spolupráci.

Bowlingový turnaj sa uskutoční za účasti samospráv Poľska a Slovenskej Republiky, športovej verejnosti i laických divákov a prebehne formou vzájomnej súťaže.

V rámci podujatia budú prezentované výsledky a efekty projektu „Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Prezentácia prebehne formou výstavy fotografií zrealizovaného projektu.

Do súťaže sa zapoja 4 družstvá:

  1. Zamestnanci mesta Krásno nad Kysucou
  2. Zamestnanci poľského partnerského mesta Milówka
  3. Predstavitelia samospráv Stredných Kysúc
  4. Verejnosť

Záujemcovia o účasť na turnaji v družstve verejnosti sa môžu registrovať na info@mestokrasno.sk.

Vstup je voľný.

Program podujatia:

  • 14:00 – 14:30 Registrácia účastníkov
  • 14:30 – 18:00 Súťaž v bowlingu
  • 18:00 – 18:10 Vyhlásenie výsledkov
  • Priebežne - Výstava fotografií z projektu zrealizovaného v rámci európskej územnej spolupráce

 

Loga