Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola Lesnícka 1370 Krásno nad Kysucou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľka pre predprimárne vzdelávanie.

Predpokladaný termín nástupu: 25.3.2024
Miesto výkonu práce: MŠ Krásno nad Kysucou - elokované pracovisko Michalkov 631
Kvalifikačné predpoklady:

  • Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov,
  • Stredoškolské vzdelanie s maturitou z príslušného študijného oboru

Požadované doklady:

  • Žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, bezúhonnosť.

Požadované doklady doručia uchádzači na adresu: Materská škola Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou 023 02,  osobne alebo na email mskrasnonadkysucou@zoznam.sk

Podmienky pre voľné pracovné miesto: Pracovný pomer na dobu určitú (zástup MD) od 25.3.2024 do 31.8.2024

Škola si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.