Voľné pracovné miesto na pozíciu Pedagogický asistent pre učiteľa pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola Lesnícka 1370 Krásno nad Kysucou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu Pedagogický asistent pre učiteľa pre predprimárne vzdelávanie.

Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2024
Miesto výkonu práce: MŠ Krásno nad Kysucou – elokované pracovisko Kalinov 431

Kvalifikačné predpoklady:
Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov,
Stredoškolské vzdelanie s maturitou z príslušného študijného oboru

Požadované doklady:
Žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, bezúhonnosť
Požadované doklady doručia uchádzači na adresu : Materská škola Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou 023 02,  osobne alebo na email mskrasnonadkysucou@zoznam.sk

Podmienky pre voľné pracovné miesto: Pracovný pomer na dobu určitú od 1.3.2024 do 31.8.2024.

Škola si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.