Ukončenie školského roka 2023/2024

V piatok 28. júna 2024 sa na dva mesiace zatvorili brány škôl. Rovnako tak aj tie v našom meste.

Ešte pred oficiálnym rozdaním vysvedčení sa konala ďakovná svätá omša v kostole sv. Ondreja apoštola.

Po nej sa v zástupe na školskom ihrisku zhromaždili všetci žiaci Základnej školy Mládežnícka. Tí už netrpezlivo čakali na svoje vysvedčenie a na vytúženú vetu: „užite si letné prázdniny, v septembri sa uvidíme zas.“

Na úvod sa žiakom a pedagógom prihovoril riaditeľ školy Michal Masnica a primátor mesta Jozef Grapa, ktorý im zároveň poprial, aby načerpali veľa síl počas prázdnin a vrátili sa oddýchnutí a plní elánu získavať nové vedomosti v ďalšom školskom roku.

Nezabudlo sa ani na výnimočných žiakov, ktorí boli ocenení za úspešnú reprezentáciu školy na celoštátnych súťažiach.

Svoje ocenenie si z rúk primátora mesta prevzala Sára Šadláková. Cenu riaditeľa získal Leonard Šadlák. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme im ešte mnoho úspechov.

Rozlúčka sa konala aj s končiacimi deviatakmi, ktorí bránu základnej školy prekročili posledný krát a vstúpia do reality menom život.

Galéria k článku