Stretnutie so seniormi

Posledný januárový deň nového roka sa opäť stretli naši seniori, ktorí oslávili v poslednom štvrťroku starého roka svoje narodeniny. Spoločné stretnutie sa uskutočnilo v reštaurácii Domys.

V úvode milého stretnutia sa všetkým prítomným prihovoril zástupca primátora mesta, Jaroslav Pagáč. „Je mi veľkou cťou Vás tu všetkých osobne privítať, mesto Krásno nad Kysucou ako jedno z mála organizuje takéto stretnutia seniorov štyrikrát do roka. Je to malé poďakovanie od vedenia mesta, pretože si vážime vašu vykonanú prácu, vašu múdrosť, vaše názory, pretože sú vždy uvážené a rokmi skúšané. Dovoľte mi, aby som pripil na vaše zdravie, pretože iba to je najdôležitejšie v dnešnej ťažkej a skúšanej dobe. Prajem vám šťastie, lásku a hlavne porozumenie od svojich najbližších. Verím, že o rok sa tu v zdraví všetci spoločne stretneme,“ uviedol.

Jubilanti boli obdarovaní pri príležitosti svojho sviatku malou pozornosťou, ktorá sa v jesenných upršaných dňoch určite zíde, dáždnikom s logom nášho mesta a perom na pamiatku.

Kultúrny program pripravil detský folklórny súbor Drevárik, ktorý pôsobí pod Základnou umeleckou školou s vedúcou Zuzkou Zuzčákovou Gacíkovou. Deti s láskou zahrali zvykoslovné pásmo detských hier, zaspievali trávnice a nechýbali ani heligónky v podaní Barborky Šustekovej a Jakubka Kolembusa.

O tom, že sa vystúpenie páčilo, svedčil aj neutíchajúci potlesk. Seniori sa pridávali svojim spevom k účinkujúcim. Bolo to krásny kultúrny zážitok.

Sme veľmi radi, že s troškou radosti, rozptýlenia a zábavy sme spríjemnili deň našim seniorom. Mnohí z nich sa častokrát cítia opustení a uzatvárajú sa pred svetom vo svojich príbytkoch. Nemajú veľa možností ísť do spoločnosti, stretnúť sa s priateľmi, pozhovárať sa, zabudnúť na starosti, trápenia a choroby. Teší nás, že seniori prichádzajú na toto stretnutie, o čom svedčí, že naša práce nie je zbytočná ale spĺňa svoj účel.

Milí seniori, tešíme sa na opätovné stretnutie s vami. Nezostávajte doma, ste srdečne vítaní na každom podujatí, ktoré v meste organizujeme.

Galéria k článku