Spojili sme sily pre dobrú vec

Mesto Krásno nad Kysucou pri príležitosti „Svetového dňa Zeme“ prijalo výzvu „Spoločne za čisté mesto“.

Na prostredí, v ktorom žijeme záleží čoraz viac ľuďom, čo potvrdila aj iniciatíva jednotlivých združení. Do upratovania nášho mesta sa zapojilo veľa dobrovoľníkov, zamestnanci Mestského úradu v Krásne nad Kysucou, žiaci Základnej školy Mládežnícka Krásno nad Kysucou, Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, Liga proti reumatizmu, Klub dôchodcov, Klub turistov, obyvatelia Krasňanských osád a chatári, Atletický oddiel a všetci, ktorým záleží na čistote nášho mesta.

Tešíme sa, že o poriadok a upratovanie nášho mesta sa ľudia nestarajú len počas dňa zeme a spoločných akcií za čistejšie mesto, ale udržiavajú si ho celoročne vo svojom okolí.

Ďakujeme občanom, ktorí skrášlili svoje okolie, či už pred rodinnými domami alebo bytovkami. Je milé vidieť, ako sa dokáže zmeniť prostredie, okolo ktorého každý deň chodíme. Touto cestou chceme poďakovať aj zamestnancom Mestského podniku za zber, odvoz a separáciu vyzbieraného odpadu. Správajme sa tak, aby bolo naše mesto krásne nie len v názve, ale aj v realite", dodal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Spojili sme sily pre dobrú vec a využili príjemné s užitočným. Pobyt na čerstvom vzduchu prospieva nášmu organizmu a čistí myseľ. Bez prírody a jej zdrojov by ľudstvo neprežilo.

Vďaka Vám všetkým je Krásno nad Kysucou krajšie a čistejšie. Ďakujeme, že ste priložili ruku k dielu.

Galéria k článku