Plasty, kovy a tetrapaky sa zbierajú do žltých kontajnerov

V meste Krásno nad Kysucou sa plasty, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) zbierajú na sídliskách iba do žltých kontajnerov. Krásňania tak môžu do žltého kontajnera vhadzovať:

  • PLASTY: PET fľaše, plastové tašky a vrecká, plastové obaly od kozmetiky, plastové obaly od drogérie a potravín, fólie,
  • KOVY: plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery/vrchnáky, alobaly, viečka z jogurtov, kovové súdky,
  • TETRAPAKY: neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov, tzv. kompozitné obaly, resp. VKM.

V rodinných domoch sa triedený odpad zberá vrecovým systémom. Do vreca na separovaný odpad môžete dávať rovnako okrem plastov aj kovy a tetrapaky. Zviazané vrecia s odpadom treba vyložiť ráno v deň zberu pred brány rodinných domov. Na separovaný zber je povolené používať len priesvitné vrecia. V prípade ak sa vo vreci zistí odpad, ktorý do separovaného zberu nepatrí, nebude toto vrece vyvezené!

Obyvatelia rodinných domov môžu v deň vývozu separovaného zberu vyložiť aj samostatné vrece s papierovým odpadom. Do vreca s papierom je možné vkladať: noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartonové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice a listy. Do vreca nepatrí znečistený papier, mokrý papier, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z nápojových kartónov, obaly z masla.

Separovaný odpad sa vyváža 1 x za 2 týždne. Deň vývozu nájdete v harmonograme vývozu triedených zložiek, prípadne v našej mobilnej aplikácii.

Plastové fľaše, plechovky a tetrapakové obaly musia byť stlačené a umiestnené do kontajnera/vreca tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

Odpad zo žltých kontajnerov/vriec sa zváža na zberný dvor v našom meste, kde prechádza cez triediacu linku. Tam sa triedi všetko čo je možné ďalej recyklovať.

Niečo Vám nie je jasné alebo máte otázky ohľadne triedenia odpadu? My Vám ich radi zodpovieme na tel. č. 041/381 29 36, prípadne mailom na mestskypodnikkrasno@gmail.com

Ako správne triediť odpad

Spoločne vytrieďme farebnejší svet

Galéria k článku